Körkortsfrågor

Allmänt om körkortsfrågorna

För att få köra upp måste du först göra ett godkänt teoriprov.

Teoriprovet består av 70 frågor. Fem av frågorna är så kallade testfrågor. För att skriva godkänt på teoriprovet måste man svara rätt på minst 52 av de totalt 65 teorifrågorna som räknas (80%). Teoriprovet delas in i fyra kategorier:

  1. trafikregler – 32 frågor
  2. trafiksäkerhet – 16 frågor
  3. fordonskännedom och manövrering – 7 frågor
  4. miljö – 5 frågor.

Testa dina kunskaper inför teoriprov för mc-kort på www.teoriprovet.nu

Om Teoriprovet

Teoriprovet (eller kunskapsprovet som det egentligen heter) tas fram av Transportstyrelsen och man skriver provet hos Trafikverket. Syftet med teoriprovet är att se så att du har de nödvändiga kunskaperna för att ta körkort. Det finns ett särskilt teoriprov för varje körkortsbehörighet, men många av körkortsfrågorna är likadana för alla behörigheter.

Viktigt att tänka på

Ett godkänt teoriprov är endast giltigt i två månader. Om du INTE har gjort ett godkänt körprov under den perioden, måste du göra om teoriprovet.

Teoriprovet är sekretessbelagt

Teoriprovet är sekretessbelagt, därför är det förbjudet att: fotografera, kopiera, skriva av eller på annat sätt vidarebefordra hela eller delar av materialet från teoriprovet. Alla sådana försök leder till att teoriprovet ogiltigförklaras samt polisanmälan.